Handledarkurs/Introduktionsutbildning

Från och med 2006 måste alla som vill vara handledare eller elev för behörighet B genomgå en introduktionsutbildning för privat övningskörning. Syftet med utbildningen är att minska olyckorna vid privat övningskörning och samtidigt ge möjlighet till bättre resultat efter övningskörningen.

Kurserna sker på måndagar kl 17:30. För att deltaga måste anmälan göras till Ida på telefon 070- 233 9800.

Krav på eleven för att få gå kursen:

 • Eleven ska vara minst 15 år och 9 månader gammal.

Krav för att bli handledare:

 • Minst 24 år gammal
 • Körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren
 • Vana och skicklighet att framföra fordonet
 • Körkortet utfärdat i ett land inom EES.

Du kan inte bli handledare:

 • Om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetssynpunkt eller rattfylleri
 • Om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis kört för fort eller kört mot rött ljus.
 • Om du under de senaste tre åren har haft körkort förenat med villkor om alkolås.

Är du osäker på om d uppfyller kraven för att bli handledare kan du kontakta Transportstyrelsen innan du går kursen.


Kursens mål:

Efter introduktionsutbildningen skall blivande handledare och elev ha fått information och känna till:

 • Körkortsutbildningens mål, innehåll och regler för övningskörning
 • Planering och strukturering av övningskörning
 • För trafiksäkerheten och miljön

 

Viktiga upplysningar:

Ett handledartillstånd är tidsbegränsat till 5 år och är personligt.

Handledare och elev måste kunna visa legitimation på kursdagen, annars kan inte intyg utfärdas.

Ansök gärna om körkortstillstånd på körkortsportalen före kursdagen, vi utför gratis syntest på trafikskolan.

Ansök gärna om handledartillstånd på körkortsportalen före kursdagen.